Tin tuyển dụng

2

Nhân viên QS MEP công trường

Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên viên Khối lượng - Phòng Đấu thầu Miền Bắc

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

2

Chỉ Huy Phó MEP

Khánh Hòa, Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm

3

Chuyên viên QS MEP

Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên viên thiết kế Biện pháp thi công

Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên viên thiết kế kết cấu/ thiết kế Biện Pháp thi công (Phòng Kỹ thuật Miền Bắc)

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

10

Chuyên viên Shopdrawing - Phòng BIM (Hà Nội)

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

3

Chuyên viên BIM (MEP) - Bộ phận BIM (Hà Nội)

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

2

Trưởng nhóm Dự thầu - Phòng Đấu thầu Miền Bắc

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

3

Trưởng Nhóm Shopdrawing Công Trường

Cần Thơ, Đồng Nai,Thanh Hóa, Nghệ An

Tìm hiểu thêm

3

Kỹ Sư Trắc Đạc Công Trường (Làm việc tại Đồng Nai)

Hưng Yên/Đồng Nai/ Phú Quốc/HCM

Tìm hiểu thêm

10

Kỹ sư Shopdrawing (Làm việc tại Hà Nội,Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận)

Vũng Tàu/Phan Thiết/Bình Dương/Đồng Nai/Tp.HCM/ Hải Phòng

Tìm hiểu thêm

2

Giám sát thi công

Phú Quốc

Tìm hiểu thêm

3

Giám Sát HSE Công Trường

Đồng Nai/Bình Thuận/Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm

5

Giám sát MEP công trình

Khánh Hòa/Vũng tàu

Tìm hiểu thêm