Quỹ Lê Mộng Đào hỗ trợ học bổng thường niên cho con em CBCNV Hòa Bình

news

Quỹ Hỗ trợ GIáo dục Lê Mộng Đào đã trao tặng 18 suất học bổng trị giá 39 triệu đồng cho con em CBCNV Hòa Bình.

Ngày 19/10/2021, Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào đã trao tặng 18 suất học bổng cho  con của những cán bộ công nhân viên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã qua đời vì dịch bệnh hoặc tử nạn và tai nạn. Mối suất học bổng trị giá 2 triệu, 2,5 triệu và 3 triệu tùy các cấp học với tổng số tiền 39 triệu đồng.

Được biết, những con em của các cán bộ công nhân viên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã qua đời sẽ được Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào hỗ trợ học bổng đến năm 18 tuổi.

 

Tin liên quan