Chiến lược và hợp tác

Chiến lược và hợp tác

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có thể phát triển ở các thị trường mục tiêu thông qua nhiều phương thức như: đồng hành phát triển, đồng hành xây dựng, mua bán và sáp nhập hoặc liên doanh. Chúng tôi tin rằng việc thiết lập mối quan hệ lâu dài với các đối tác chiến lược sẽ giúp Hòa Bình có sự định hướng trong việc tìm hiểu văn hóa và định hướng tại thị trường địa phương. Không những thế, đồng hành cùng các đối tác có năng lực tại địa phương sẽ tạo nên sự cộng hưởng của lợi thế cạnh tranh, mang lại thành công cho cả hai bên.

Tại các thị trường mục tiêu của Hòa Bình, ngành xây dựng đã phát triển từ rất lâu và mang tính cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp. Do đó, những quy định như: Quy định xây dựng, Pháp lệnh Quy hoạch Phân khu và Xây dựng, Luật Lao động, Công đoàn, Tiêu chuẩn vật liệu xây dựng và các yếu tố liên quan đến tài chính (thuế, đầu tư, vay, điều kiện và điều khoản của ngân hàng) cho đến sự khác biệt về các yếu tố xã hội (chuẩn mực văn hóa, thị hiếu, khí hậu,…) cần phải đặc biệt lưu tâm. Đó là lý do khi đặt chân đến môi trường có nhiều điểm khác biệt, Hòa Bình cần sự đồng hành của các đối tác tại địa phương để có thể phát triển tốt nhất.

strategy
Illustration

Với kinh nghiệm dày dặn của Hòa Bình trong lĩnh vực xây dựng công trình cao tầng, hệ sinh thái chuỗi cung ứng rộng lớn, sự cạnh tranh về chi phí cũng như các dịch vụ kỹ thuật và thiết kế, đây là những yếu tố hỗ trợ cho các đơn vị quy mô vừa đang mong muốn mở rộng sang lĩnh vực xây dựng cao tầng. Bất kể là quy mô hay loại hình nào, Hòa Bình tin rằng các dịch vụ cạnh tranh độc đáo của mình có thể kết hợp tốt với các đối tác để cùng nhau đi đến thành công.

Hòa Bình đã xây dựng thương hiệu hàng đầu tại thị trường trong nước thông qua việc phát triển các mối quan hệ lâu dài và bền chặt dựa trên sự tin tưởng cũng như thấu hiểu nhu cầu của đối tác và khách hàng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời gian và ngân sách. Hòa Bình tin rằng việc xây dựng mối quan hệ chung lâu dài với các đối tác có năng lực là nền tảng để xây dựng và phát triển thành công tại thị trường nước ngoài.