projects

Tổ hợp du lịch thung lũng Đại dương ( Novaworld Phan Thiet)


Tổng thầu khách sạn H5


Địa chỉ
Xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư
Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (thuộc Novaland Group)

Quy mô

Novaworld Phan Thiết là một dự án trọng điểm đang triển khai tại Bình Thuận. Tham gia dự án, Hòa Bình triển khai tổng thầu thi công Khách sạn H5.


Thời gian triển khai
Thi công trong 444 ngày

Thời gian hoàn thành


Dự án liên quan

Tin liên quan